ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับบล.เคทีบี 1 แสนบาท ชำระค่าขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้า

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการทางวินัย บล.เคทีบี เหตุชำระค่าขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้าก่อนรับชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ สั่งปรับ 100,000 บาท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการทางวินัยกับบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KTBST เนื่องจากบริษัทมีการชำระราคาค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าก่อนที่จะรับชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ จึงได้ดำเนินการทางวินัยกับบริษัทโดยปรับเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท

การกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 17 (1) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก และข้อ 7 (1) วรรคสอง ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด