SCC กำไร 7 พันล้าน วูบ 43% ปันผลระหว่างกาล 7 บาท

HoonSmart.com>> “ปูนซิเมนต์ไทย” ไตรมาส 2/62 กำไรสุทธิ 7,043 ล้านบาท ลดลง 43% จากงวดปีก่อน ส่วนครึ่งปี 18,705 ล้านบาท ลด 25% เหตุยอดขายหด บอร์ดไฟเขียวปันผลระหว่างกาล 7 บาท/หุ้น

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2562 กำไรสุทธิ 7,043.16 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 5.87 บาท ลดลง 43% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 12,401.21 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 10.33 บาท

ส่วนงวด 6 เดือน ปี 2562 กำไรสุทธิ 18,705.55 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 15.59 บาท ลดลง 25% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 24,807.62 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 20.67 บาท

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย เปิดเผยว่า ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 109,094 ล้านบาท ลดลง 9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากราคาขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ลดลง โดยบริษัทฯ มีกำไรสำหรับงวดก่อนรายการปรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน (สุทธิ 2,035 ล้านบาท) เท่ากับ 9,079 ล้านบาท ลดลง 27% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากปัจจัยสงครามการค้าที่ส่งผลกระทบต่อส่วนต่างราคาสินค้าเคมีภัณฑ์และหากรวมรายการปรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานกำไรสำหรับงวดเท่ากับ 7,044 ล้านบาท ลดลง 43%

ส่วนงวดครึ่งปีแรกของปี2562 มีรายได้จากการขาย 221,473 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากราคาขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ปรับตัวลดลง โดยบริษัทฯ มีกำไรสำหรับงวดก่อนรายการปรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน เท่ากับ 20,741 ล้านบาท ลดลง 16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากส่วนต่างราคาสินค้าเคมีภัณฑ์ลดลง และหากรวมรายการปรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน กำไรสำหรับงวดเท่ากับ 18,706 ล้านบาท ลดลง 25%

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ในอัตรา 7.0 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 8,400 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 กำหนดวันที่ XD ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) วันที่ 9 สิงหาคม 2562