บลจ.ยูโอบีส่งกองคอมเพล็กรีเทิร์นอายุ 3 ปี ลดเสี่ยงขาดทุน

HoonSmart.com>> บลจ.ยูโอบี มั่นใจนักลงทุนตอบรับกอง “ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น” ส่งกอง 3 ขาย IPO 24 ก.ค.-2 ส.ค.นี้ ชูกลยุทธ์โครงสร้างการลงทุน ลดความเสี่ยงขาดทุนเงินต้น มีลุ้นผลตอบแทนในตราสารหนี้จากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ สูงสุดมากกว่า 8% ในระยะเวลา 3 ปี ตอบโจทย์ตลาดหุ้น-ตราสารหนี้ผันผวน

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯ เปิดตัวกองทุน UDBC3Y1 และ UDBC 3Y2 ในช่วงเดือนที่ผ่านมา กองทุนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน จึงมีความมั่นใจที่จะนำเสนอกองทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y3 (UDBC3Y3) เป็นกองทุนที่สาม กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย นักลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากกว่า 8% (หรือ 2.60% ต่อปี) ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (ระยะเวลาของกองทุน) เปิดขายครั้งแรกวันที่ 24 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562

กองทุน UDBC3Y3 เป็นกองทุนตราสารหนี้ ที่แบ่งโครงสร้างการลงทุนของกองทุนออกเป็นสองส่วน โดยส่วนที่ 1 ส่วนของเงินต้น* กองทุนจะกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก อายุประมาณ 3 ปี โดยมีกลยุทธ์ Buy and hold เพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยจะลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันทั้งสิ้นประมาณไม่น้อยกว่า 93% ของ NAV โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตเป็น 100% ของ NAV และโครงสร้างการลงทุนของกองทุน UDBC3Y3 นี้ สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการขาดทุนของเงินต้นผ่านการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก และมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากกองทุนตราสารหนี้ทั่วโลก อีกทั้งยังช่วยกระจายความเสี่ยงเพื่อให้พอร์ตการลงทุนมีประสิทธิภาพภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวน

สำหรับโครงสร้างการลงทุนของกองทุนในส่วนที่ 2 กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกิน 7% ของ NAV เพื่อลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือ สัญญาออปชั่น (Call option) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับสินทรัพย์ต่างประเทศที่กองทุนอ้างอิง คือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc มีความยืดหยุ่นในการบริหารพอร์ตการลงทุน มีการบริหารในเชิงรุก (Active management) สามารถลงทุนในตราสารหนี้ได้หลากหลายประเทศทั่วโลก และผู้จัดการกองทุนมีกลยุทธ์ที่สามารถปรับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนให้เหมาะกับภาวะตลาดในแต่ละช่วง

ส่วนเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและการคำนวณสัญญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาออปชั่น (Call Option) นั้น มีโครงสร้างใน 3 ลักษณะ กล่าวคือ กรณี 1 ผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc น้อยกว่า 0% กองทุนจะได้รับผลตอบแทน 0% พร้อมเงินต้นคืน

กรณี 2 ผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc เท่ากับหรือมากกว่า 0% แต่ไม่เกิน 8% กองทุนจะได้รับผลตอบแทน 8% หรือคิดเป็น 2.60% ต่อปี) พร้อมเงินต้นคืน

กรณี 3 ผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc มากกว่า 8% กองทุนจะได้รับผลตอบแทนตามผลตอบแทนที่คำนวณได้จริง พร้อมเงินต้นคืน ทั้งนี้หากไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ (default) ในส่วนที่ 1 โดยเงินต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย

นางสาวรัชดา กล่าวว่า ภายใต้ภาวะอัตราดอกเบี้ยโลกที่จะทรงอยู่ในระดับต่อเนื่องจากการคาดการณ์จากธนาคารกลางสหรัฐฯและธนาคารกลางยุโรปที่ปรับทิศทางการดำเนินนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งตัวเลขทางเศรษฐกิจของหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐฯที่เริ่มสะท้อนการชะลอตัวในภาคการผลิตและภาคการค้าที่หดตัวลง ในขณะที่ความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับที่ต่ำ สนับสนุนให้เฟดอาจปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงในปีนี้

อย่างไรก็ตามประเด็นของสงครามการค้าที่ยังคงยืดเยื้อและไม่ได้ข้อสรุป ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน และส่งผลให้ตลาดทุนรวมทั้งตลาดตราสารหนี้มีความผันผวนมาก บลจ.ยูโอบี มองว่าการลงทุนในกองทุน UDBC3Y3 เป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะกลางถึงระยะยาว และตอบโจทย์การลงทุนในสภาวะตลาดปัจจุบัน