TWZ จัดโครงการ ‘วิ่งด้วยใจ’ ร่วมบริจาคโรงพยาบาล

พุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น หรือ TWZ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และพันธมิตรหลักอย่าง AIS เข้าร่วมกิจกรรม “Run for me วิ่งด้วยใจ ครั้งที่ 1” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานหันมาใส่ใจสุขภาพและสร้างความสามัคคีในองค์กร ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายเสื้อในโครงการร่วมบริจาคให้โรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา