“ปตท.สผ. รับ 3 รางวัล Asian Excellence Awards 2019”

พงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. และผู้บริหาร เข้ารับ 3 รางวัลในงานประกาศรางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชียประจำปี 2562 (Asian Excellence Award 2019) ได้แก่ รางวัล Asia’s Best CEO ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 รางวัล Asia’s Best CFO ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และรางวัล Best Investor Relations Company (Thailand) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากอัลดริน มอนสอด ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการนิตยสาร Corporate Governance Asia นิตยสารด้านการเงินที่ส่งเสริมบรรษัทภิบาลของฮ่องกงและเอเชีย ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน