ทิสโก้ส่งมอบเงินบริจาคโครงการ “Friends for Life”

กลุ่มทิสโก้ นำโดยนายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการ (ที่ 4 จากซ้าย) นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) และนายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ (ที่ 5 จากซ้าย) ส่งมอบเงินจากการระดมทุนร่วมกับพันธมิตรและผู้มีจิตศรัทธา ในโครงการ “Friends for Life” จำนวนรวม 118,999,950 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี และ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารทิสโก้ทาวเวอร์