แบงก์กรุงไทย โชว์กำไร 8,170 ล้าน โต 6 %

HoonSmart.com>>แบงก์กรุงไทย โชว์ไตรมาส 2 / 62 ก่อนสอบทาน กำไร 8,169.67  ล้านบาท โต 6% อานิสงส์สินเชื่อขยายตัว NIM ขยับ ภาระสำรองหนี้ลดลง 

ธนาคารกรุงไทย (KTB) รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 / 2562 ก่อนสอบทาน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 กำไรสทธิ 8,169.67 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.58 บาท เพิ่มขึ้น 461.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.99 % จากช่วงเดียวกันปีก่อน กำไรสุทธิ 7,707.82 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.55 บาท

งวด 6 เดือน กำไรสุทธิ 15,470.75 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.11 บาท ดีขึ้น 976.39 ล้านบาท หรือ 6.74% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไร 14,494.36 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.04 บาท

ธนาคารชี้แจงไตรมาส 2 มีรายได้ส่วนที่เป็นของธนาคาร 8,170  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% กำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากสินเชื่อที่ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่อัตราผลตอบแทนสุทธิ ต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (NIM) เพิ่มขึ้นเป็น 3.24% จาก 3.10% ในช่วงเดียวกันปี 2561 จากการลดลงของต้นทุนทางการเงิน เป็นสำคัญ

สำหรับรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ ลดลง 3.2% จากค่าธรรมเนียม Bancassurance ที่ลดลง และรายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ ส่วนใหญ่ลดลงจากกำไรสุทธิธุรกรรมเพื่อการค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานยังขยายตัว จากสำรองการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย  และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน โดยมี Cost to Income ratio เท่ากับ 45.1%

ทั้งนี้ธนาคารและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันปี 2561