โทลล์เวย์มอบทุนการศึกษาบุตร-หลาน พนักงาน

ธานินทร์ พานิชชีวะ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง หรือ ดอนเมืองโทลล์เวย์ มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของพนักงานที่มีผลการเรียนและมีความประพฤติดี ประจำปี 2562 จำนวนทั้งหมด 24 ทุน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา รวมไปถึงช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวพนักงานลงอีกด้วย