SCB แกร่ง กำไร 1.09 หมื่นล. รายได้โต-รายจ่ายลด

HoonSmart.com>>ธนาคารไทยพาณิชย์ฉลุย โชว์ผลงานไตรมาส 2/62  พุ่งเป้าสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูงได้ผล หนุนรายได้จากการดำเนินงาน 36,041 ล้านบาท โต 4.9%   มาจากทั้งดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม  กดรายจ่ายลดฮวบ อ้าแขนรับพันธมิตร เปิดกว้างซื้อ-ร่วมทุน สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ มุ่งเติบโตระยะยาว 

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/2562 มีกำไรสุทธิ 10,975 ล้านบาท ลดลง 136 ล้านบาทหรือ 1.22 % จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 11,111 ล้านบาท แต่กลับเพิ่มขึ้น จำนวน 1,819 ล้านบาท คิดเป็น 19.86% จากไตรมาส 1/2562 ที่มีกำไรสุทธิ 9,156 ล้านบาท

ผลงานโดยรวม 6 เดือนปีนี้ มีกำไรสุทธิ 20,132 ล้านบาท ลดลงจำนวน 2,343 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 10.42% จากที่มีกำไรสุทธิ 22,475 ล้านบาทในช่วงเดียวกันปีก่อน

“ธนาคารมีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 36,041 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.9% จากไตรมาส 2/2561  ส่วนใหญ่เป็นผลจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิขยายตัว 7.1% เป็น  25,536 ล้านบาท  จากการปรับพอร์ตสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูง ขณะที่สินเชื่อโดยรวมขยายตัวประมาณ 3% จากปีก่อน ส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจำนวน 10,505 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.1% ถึงแม้ว่าธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิตชะลอตัวลงก็ตาม”

ทั้งนี้ หากเทียบกับไตรมาส 1 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 6.6% จากการฟื้นตัวของรายได้หลักค่าธรรมเนียมสุทธิ การเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศและกำไรจากเงินลงทุน

ส่วนค่าใช้จ่ายชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อน ไม่มีผลกระทบของค่าใช้จ่ายครั้งเดียวในการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานจากกฎหมายแรงงานใหม่

นอกจากนี้การดำเนินงานของโครงการ Transformation กำลังอยู่ในช่วงสุดท้าย ทำให้ค่าใช้จ่ายจากการลงทุนในโครงการที่อยู่ในระดับสูงกำลังสิ้นสุดลงเช่นกัน ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ดีขึ้นอย่างชัดเจน จาก 51.6% ในไตรมาส 1 เป็น 46.2% และ ณ สิ้นเดือนมิ.ย. 2562 อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ทรงตัวที่ 2.77% ธนาคารตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม 5,909 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายหนี้สูญต่อสินเชื่อที่ 1.10% ทำให้อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ในระดับที่ 153% ขณะที่เงินกองทุนอยู่ในระดับแข็งแกร่ง ที่ 17.1%

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธุรกิจหลักของธนาคารยังคงแข็งแกร่งและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในครึ่งปีแรก แม้ว่าธนาคารเผชิญกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกก็ตาม จากความพยายามในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ธนาคารได้เปิดประตูไปสู่การร่วมลงทุน และนำความรู้ความชำนาญของพันธมิตรในระดับโลกมาใช้เพื่อผลักดันการขยายตัวในธุรกิจใหม่ ที่ผ่านมาธนาคารได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถใหม่ๆ จากโครงการ Transformation และกำลังใช้ความสามารถสร้างรายได้เพื่อผลักดันการเติบโตในอนาคต รวมทั้งยังนำความสามารถมาใช้ในเชิงรุกยิ่งขึ้น ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ทั้งจาการเติบโตของธุรกิจของธนาคารเอง และการเติบโตผ่านการซื้อหรือการลงทุนในธุรกิจเป้าหมาย