10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2562

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : %

[table “GlobalEquity_June2019” not found /]

[table “AsiaPacificex-JapanEquity_June2019” not found /]

[table “EmergingMarketEquity_June2019” not found /]

[table “USEquity_June2019” not found /]

[table “EuropeEquity_June2019” not found /]

[table “JapanEquity_June2019” not found /]

[table “ChinaEquity_June2019” not found /]

[table “GlobalHealthCare_June2019” not found /]

[table “Property-IndirectGlobal_June2019” not found /]

[table “GlobalAllocation_Jun2019_June2019” not found /]

[table “CommoditiesPreciousMetals_June2019” not found /]

[table “CommoditiesEnergy_June2019” not found /]

[table “ForeignInvestmentMiscellaneou_June2019” not found /]

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2562


https://hoonsmart.com/archives/65170
https://hoonsmart.com/archives/65128

ขอบคุณข้อมูลจาก