SET Social Impact Day 2019 ส่งเสริมแก้ป้ญหาสังคมอย่างยั่งยืน

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวในงาน SET Social Impact Day 2019 “ออกแบบ ทางออก มหาชน” การแก้ปัญหาสังคมโจทย์สำคัญอยู่ที่ทำอย่างไรให้ต่อเนื่อง ทำอย่างไรให้คนในสังคมสมัครใจร่วมกันทำดี จึงเป็นที่มาของแพลตฟอร์ม SET Social Impact โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นป็นปีที่ 4 ขยายความร่วมมือสู่พันธมิตรภาคศิลปินในฐานะผู้มีอิทธิพลและมีบทบาทต่อผู้บริโภคเพื่อผลักดันให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืน เมื่อ 17-18 ก.ค. 2562 ผู้สนใจรับชมเสวนาย้อนหลังได้ที่ Facebook: SET Social Impact