MCS คว้าโครงการ O-NES Tower ชูโครงสร้างเหล็กแบบญี่ปุ่น

HoonSmart.com>> “เอ็ม.ซี.เอส.สตีล” คว้างานโครงการ O-NES Tower ตึกสำนักงานแห่งแรกในไทยใช้โครงสร้างเหล็กแบบเดียวกับประเทศญี่ปุ่น

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล (MCS) แจ้งว่าบริษัทฯ ได้เซ็นสัญญารับจ้างผลิตงานภายใต้โครงการ O-NES Tower Project ของ Thai Obayashi Corporation Co.,Ltd. มีน้ำหนักงาน 6,700 ตัน (ไม่รวมงานเพิ่มเติม) โดยยังไม่สามารถระบุมูลค่าโครงการได้ สำหรับระยะเวลาการผลิตในช่วงมี.ค.62-มิ.ย.64 ส่วนแผนติดตั้งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ต.ค.2564

สำหรับโครงการO-NES Tower Project เป็นตึกสำนักงานแห่งแรกในไทยที่ใช้โครงสร้างเหล็กแบบเดียวกับประเทศญี่ปุ่น