AIMCG จ่อเทรด 12 ก.ค. “อลิอันซ์ อยุธยา” ติดโผถือสูงสุด 15.63%

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์รับหน่วยทรัสต์ AIMCG เข้าซื้อขาย 12 ก.ค.นี้ “อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต” โดดถืออันดับหนึ่ง 15.63% “อุดรพลาซ่า” เจ้าของโครงการยูดี ทาวน์ อุดรธานี ถือ 5% อันดับสาม “เมืองไทยประกันภัย” ถือ 2.78% คาดอัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนปีแรกประมาณ 8%

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท มีนโยบายลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ ประเภทศูนย์การค้า ไลฟ์สไตล์มอลล์ (Lifestyle Mall) ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงานและศูนย์การประชุม โดยเข้าลงทุนครั้งแรกในไลฟ์สไตล์มอลล์ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการยูดี ทาวน์ โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด และโครงการพอร์โต้ ชิโน่ พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 12 ก.ค. นี้ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “AIMCG”

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “AIMCG” ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นี้

AIMCG จะเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 3 โครงการได้แก่ (1) โครงการยูดี ทาวน์ จังหวัดอุดรธานี อายุสิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 21 ปี (2) โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด ทองหล่อ กรุงเทพฯ อายุสิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 13 ปี และ (3) โครงการพอร์โต้ ชิโน่ ย่านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร อายุสิทธิการเช่า 30 ปี ซึ่งทั้ง 3 โครงการเป็นโครงการที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ โดยจะว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีประสบการณ์และมีความเข้าใจพฤติกรรมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดีมาเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด บริษัท เชษฐโชติ จำกัด และบริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตามลำดับ

AIMCG เสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อผู้ลงทุน โดยจัดสรรหน่วยจำนวน 288 ล้านหน่วย ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2562 ในราคาหน่วยละ 10 บาท รวมมูลค่าเสนอขาย 2,880 ล้านบาท โดยมีบริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัสตี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วม บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรก ล้วนแต่เป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่นในด้านทำเลที่ตั้ง

AIMCG มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี ทั้งนี้ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของ AIMCG 3 ลำดับแรก ได้แก่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถือหน่วยทรัสต์ 15.63% บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด ถือหน่วยทรัสต์ 5.03% และ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือหน่วยทรัสต์ 2.78%

ก่อนหน้านี้ นายสิทธิไชย มหาคุณ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านวาณิชธนกิจ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า กองทรัสต์ AIMCG มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อรอบปีบัญชี ซึ่งประมาณอัตราเงินจ่ายในปีแรกตามประมาณการงบกำไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐานของกองทรัสต์ สำหรับงวด 12 เดือน (1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563) สอบทานโดยผู้ตรวจสอบบัญชี อยู่ที่ประมาณ 8% อ้างอิงจากราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ 10 บาทต่อหน่วย

ประมาณการอัตราเงินจ่ายปีแรกประมาณ 8%
อ่านประกอบ

ทรัสต์ AIMCG นักลงทุนตอบรับดีเกินคาด พร้อมเทรด 12 ก.ค.