EASTW ครึ่งปีแรกยอดขายน้ำดิบพุ่ง ความต้องการเพิ่มต่อเนื่อง

HoonSmart.com>>อีสท์ วอเตอร์ เผยปริมาณยอดขายปี 2562 ในครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2561 ผลจากความต้องการน้ำของนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่อีอีซี มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านทริส เรตติ้ง ยังคงอันดับเครดิต EASTW ระดับ A+ สะท้อนความแข็งแกร่งของบริษัทสู่ผู้นำการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรของประเทศ

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท  จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก  (EASTW) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวมทั้งสิ้น 1,164.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 119.44 ล้านบาท หรือ 11.43% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561 เนื่องจากปริมาณน้ำดิบจำหน่ายเพิ่มขึ้น และมีกำไรสุทธิ จำนวน 341.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.04 ล้านบาท หรือ 12.90%

สำหรับปริมาณยอดส่งจ่ายน้ำดิบในเดือน ม.ค. – พ.ค. 2562  มีปริมาณอยู่ที่ 132.77 ล้านลูกบาศก์เมตร จาก เพิ่มขึ้น 29.8 ล้านลูกบาศก์เมตร จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสามารถแยกกลุ่มลูกค้าเป็นนิคมอุตสาหกรรม 49% กลุ่มอุปโภคบริโภค  24% กลุ่มสวนอุตสาหกรรม 12% กลุ่มกิจการประปาของกลุ่มบริษัท 10% กลุ่มโรงงานทั่วไป 5% ซึ่งทางบริษัทตั้งเป้าว่าจะมีปริมาณส่งจ่ายน้ำดิบในปี 2562 อยู่ที่ 300 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น 50 ล้านลูกบาศก์เมตร จากปีก่อนที่อยู่ที่ 250 ล้านลูกบาศก์เมตร ยอดปริมาณการจำหน่ายน้ำดิบที่เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก นั้นมาจากความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากลูกค้ากลุ่มอุปโภคบริโภค

นอกจากนี้ บริษัทจัดอันดับเครดิตองค์กรชื่อดังชั้นนำอย่าง “ทริสเรทติ้ง”  จัดอันดับให้บริษัท EASTW  ให้คงอันดับเครดิตอยู่ที่ A+ แนวโน้มคงที่ สะท้อนสถานะที่แข็งแกร่งของธุรกิจที่เป็นผู้บริหารจัดการน้ำที่มีโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบ ครอบคลุมพื้นที่ในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่สมบูรณ์เพียงรายเดียว

ความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี มีอัตรากำไรที่ดีและมีกระแสเงินสดสม่ำเสมอ แต่ยังคงมีข้อจำกัดเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศและพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำฉบับใหม่

นอกจากนี้ยังมีการหาโอกาสในธุรกิจอย่างต่อเนื่องในการให้บริการแก่พื้นที่นอกเขตอีอีซีด้วย

ทริสเรทติ้งคาดการณ์ว่า รายได้ของอีสท์ วอเตอร์ จะเติบโตอยูที่ 5% ต่อปีในช่วงปี 2562-2564 โดยพิจารณาจากความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทมีแผนการลงทุนเพิ่มในอีก 3 ปีข้างหน้า ทั้งการสร้างท่อส่งน้ำใหม่ พัฒนาสถานีสูบน้ำและเสริมประสิทธิภาพเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรของประเทศต่อไป