ตลาดไฟเขียว “เฟ้ลปส์ ดอด์จ” เข้าตลาดหุ้นทางอ้อม SMM เดินหน้าเพิ่มทุนขาย 60 สต.

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์ ไฟเขียวรับหุ้น SMM  หลังถูกเทคโอเวอร์  มีผลตั้งแต่ 8 ก.ค. 2562 เดินหน้าขายหุ้นเพิ่มทุน 22,500 ล้านหุ้น  เฉพาะเจาะจง (PP) ราคา 60 สตางค์กลุ่มทุนใหม่ “วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ” ดัน “เฟ้ลปส์ ดอด์จ” เข้าตลาดหุ้นทางอ้อม 

นางธัญญรัตน์ สิทธิธนาวิธาน กรรมการบริหาร บริษัท สยามมัลติมีเดีย (SMM) เปิดเผยว่า วันที่ 8 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ ได้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ของ SMM  เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2562 อนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่าง SMM กับ บริษัท ทีม เอ โฮลดิ้ง 2  (TAH 2) และการเพิ่มทุน  รวมถึงการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ไม่เกิน 22,500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายเฉพาะเจาะจงบุคคจำกัด (PP)

สำหรับรายละเอียดของการเพิ่มทุน จัดสรรหุ้น ไม่เกิน 21,500 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นละ 0.60 บาท รวมมูลค่า 12,900 ล้านบาท ให้บริษัท ทีม เอ โฮลดิ้ง 2 จำกัด  หรือนายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ (ทายาทสีทีโอเอ) หรือนิติบุคคล ที่นายวนรัชต์ ถือหุ้นมากกว่า 99% (กลุ่มนายวนรัชต์)  เป็นค่าตอบแทนการชำระด้วยเงินสด ในการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) หรือ PDITL จำนวน 397,116 หุ้น ราคาพาร์ 1,000 บาท และหุ้นบริษัท พีดีทีแอล เทรดดิ้ง (PDTL Trading)  จำนวน 4,900 หุ้น พาร์ 100 บาททั้งนี้   (TAH 2) ถือหุ้นใน PDITL สัดส่วน 99.28 % และถือหุ้น PDTL Trading สัดส่วน 49%

การโอนกิจการทั้งหมด และการออกหุ้น PP ให้แก่ TAH 2 หรือกลุ่มนายวนรัชต์ เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน เนื่องจาก นายวนรัชต์   นายชนินทร์ เย็นสุดใจ นายชินวัฒน์ อัศวโภคี และนายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TAH2 เป็นบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ SMM นอกจากนี้นายวนรัชต์ ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SMM ภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมด

ส่วนหุ้นเพิ่มทุน SMM 1,000 ล้านหุ้น ราคา 0.60 บาท มูลค่า 600 ล้านบาท เสนอขายให้นายรีวิน เพทายบรรลือ จำนวน 666.66 ล้านหุ้น และนายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ จำนวน 333.33 ล้านหุ้น ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

สำหรับราคาเสนอขาย 0.60 บาท ต่ำกว่าราคาพาร์ ซึ่งบริษัททำได้ เนื่องจาก SMM มีผลขาดทุน โดยงบไตรมาส 1/2562   ขาดทุนสุทธิ 173.41 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.53 บาท กำหนดชำระเงินและจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน วันที่ 9 ก.ค. 2562