NER พบกองทุน


คุณชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ หรือ NER ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติแปรรูป และทีมผู้บริหาร พร้อมด้วยคุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท์  ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอแก่กองทุน Philip Capital โดยมีคุณวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)  Mr.Loh Kar Mum Vice President บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศสิงคโปร์)  และทีมงานให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้