“เอเซียพลัส” ให้น้ำหนักหุ้น “โรงไฟฟ้า” เท่าตลาด เชื่อรายเล็กไม่กระทบ

HoonSmart.com>>บล.เอเซียพลัส ให้น้ำหนักหุ้นโรงไฟฟ้าเท่าตลาด โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนน้อยกว่าตลาด ชี้ประเด็น PDP 2018 เชื่อผู้ประกอบการรายเล็ก SPP ไม่กระทบ กฟผ. มีข้อจำกัดเงินลงทุน หากต้องมีสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 51% กระทรวงพลังงานยืนยันดำเนินการตามกรอบรัฐธรรมนูญมาโดยตลอด ด้าน”สารัชถ์” ซื้อ GULF อีก 4 แสนหุ้น ราคา 125.50 บาท

บริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัส (ASP) ออกบทวิเคราะห์หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ให้น้ำหนัก เท่าตลาด ส่วนกลุ่มพลังงานทดแทนให้ น้อยกว่าตลาด จากการสอบถามผู้บริหารโรงไฟฟ้าหลายราย พบว่า ประเด็นรัฐมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 51% ภายใน 10 ปี  นับจากปี 2562 โดยกำหนดพิจารณาให้เสร็จภายใน 120 วัน ยังไม่มีความชัดเจนต้องรอกระทรวงพลังงานพิจารณา หากเกิดขึ้นจริง คาดจะเป็นส่วนของกำลังการผลิตที่จะมาจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) มากกว่าผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะเกิดขึ้น เชื่อว่าเป็นไปได้ยาก เนื่องจากจะต้องมีการทบทวนแก้ไขแผน PDP2018 (พ.ศ. 2561-2580) ที่เพิ่งผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 30 เม.ย. 2562 ที่ผ่านมา รวมถึงเชื่อว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ EGAT อาจมีข้อจำกัดในด้านเงินลงทุน หาก EGAT ต้องมีสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 51%

ปัจจุบันกำลังการผลิตไฟฟ้าที่มาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) อยู่ที่ 26% ของทั้งระบบ (ข้อมูลกระทรวงพลังงาน ณ เดือน มี.ค. 2562)

ส่วนปัจจัยพื้นฐาน หุ้นในกลุ่มฯ โรงไฟฟ้าเกือบทุกตัวก่อนหน้านี้ได้ปรับตัวขึ้นเร็วและแรงในช่วงที่ผ่านมาจนเกินมูลค่าพื้นฐาน ประกอบกับประเด็นดังกล่าวเป็น sentiment เชิงลบต่อหุ้นในกลุ่ม ดังนั้นจึงเชื่อว่า มีโอกาสที่ราคาหุ้นจะปรับตัวลงเข้าสู่มูลค่าพื้นฐานได้

ขณะที่นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า   กระทรวงพลังงานกำหนดนโยบายและแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า โดยให้เอกชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าทำให้สัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าของรัฐลดลงต่ำกว่า  51% ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 56 วรรคสอง โดยมีข้อเสนอแนะต่อกระทรวงพลังงาน ให้พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัย และดำเนินการให้รัฐมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 51% ภายในกำหนด 10 ปี นับจากปี พ.ศ. 2562 นั้น

กระทรวงพลังงาน จะได้เร่งพิจารณาข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าวตามขั้นตอน พร้อมทั้งยืนยันว่า การดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ที่ผ่านมา ที่ให้เอกชนมีบทบาทร่วมในการผลิตไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2532 จนถึงประกาศในแผน PDP 2010 เมื่อปี 2553 แผน PDP2015 ปี 2558 และล่าสุด PDP 2018 ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 นั้น เป็นการดำเนินการตามกรอบของรัฐธรรมนูญมาโดยตลอด

ด้านนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) รายงานว่า วันที่ 5 ก.ค. 2562 ได้มาหุ้น GULF จำนวน 4 แสนหุ้น ราคาเฉลี่ย 125.88 บาทต่อหุ้น รวมเป็นงิน 50.35 ล้านบาท ส่งผลให้มีหุ้นทั้งสิ้น 219,403,102 หุ้น

สำหรับหุ้น GULF  วันที่ 5 ก.ค. ปิดที่ระดับ 125.50 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง  ระหว่างวันลงไปต่ำสุด 121 บาท และสูงสุด 27 บาท ท่ามกลางมูลค่าซื้อขายรวม 3,826 ล้านบาท จากวันก่อนหน้า 4 ก.ค. ราคาหุ้นปิดที่ 125.50 บาท รูดลงแรง 3 บาทหรือ 2.33%

อ่านประกอบ

‘สารัชถ์’ เก็บ GULFเพิ่ม 4 แสนหุ้น ราคา 125.88 บาท

เละ!! ตื่นข่าวรัฐยึดบริษัทไฟฟ้า ‘สารัชถ์’ โดดซื้อ GULF 1 ล้านหุ้น