“ชานนท์” บิ๊กล็อต ANAN ในกลุ่ม 396 ล้านหุ้น ราคา 3.94 บาท

HoonSmart.com>>”ชานนท์ ” โอนหุ้น ANAN ในกลุ่ม “เรืองกฤตยา”  396 ล้านหุ้น  คิดเป็น 11.88% เหลือ 38.79%

วันที่ 5 ก.ค. 2562 มีการซื้อขายบิ๊กล็อตหุ้น อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) จำนวน 396 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 1,561 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 3.94 บาท ต่ำกว่าราคาในตลาดปิดที่ 4 บาท

บริษัทอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ได้รับทราบข้อมูลการซื้อขายหุ้นบิ๊กล็อต เป็นการโอนหุ้นในกลุ่ม ยันไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการ การจัดการ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ANAN ขายหุ้นจำนวน 396 ล้านหุ้น สัดส่วน 11.88% คงเหลือจำนวน 1,299 ล้านหุ้น หรือ 38.97% ให้นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา จำนวน 79 ล้านหุ้นหรือ 2.37% ส่งผลให้มีหุ้นจำนวน 165 ล้านหุ้นหรือ 4.97% นางสาววณัฐวิภา เรืองกฤตยา รับจำนวน 76 ล้านหุ้นหรือ 2.29% มีทั้งหมด 141 ล้านหุ้นหรือ 4.25 % นางสาวมัลลิกา เรืองกฤตยา จำนวน 144.49 ล้านหุ้นหรือ 4.33% ทำให้มีหุ้นจำนวน 145 ล้านหุ้นหรือ 4.36% และนาย ณัฐดนัย เรืองกฤตยา จำนวน 96 ล้านหุ้นหรือ 2.88% รวมถือหุ้น 96 ล้านหุ้น หรือ 2.90%

ทั้งนี้ นางสาววณัฐวิภา นางสาวมัลลิกา และนาย ณัฐดนัย ไม่เป็นกลุ่ม acting in concert ของ นายชานนท์ และนางสาวพัชราวลัย ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือ พฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่นและการปฎิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247