ตลาดเตือน IEC-LVT-YNP ซื้อขายวันสุดท้าย 9 ก.ค.นี้

HoonSmart.com>>ตลาดแจ้งเตือน 3 หุ้น ” IEC-LVT-YNPW  ซื้อขายวันสุดท้าย 9 ก.ค. และเพิกถอนพ้นตลาด SET-MAI ตั้งแต่ 10 ก.ค. นี้ 

ตลาดหลักทรัพย์ SET และตลาดหลักทรัพย์ MAI เตือนหลักทรัพย์ 3 หลักทรัพย์  
ประกอบด้วย บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง (IEC) บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี 
(LVT) และ บริษัท ยานภัณฑ์ (YNP) ซื้อขายวันสุดท้าย 9 ก.ค. 2562 ก่อนจะเพิกถอน
หลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 2562 เป็นต้นไป