พอสเน็ท เครื่องรูดบัตรเครดิตรายแรกที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย PCI DSS 

บริษัท พอสเน็ท จำกัด หนึ่งในกลุ่มสามารถเทลคอม โดยนายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถเทลคอม  และนางสาวจารุลักษณ์ รุ่งเรืองยศ  กรรมการผู้จัดการ  เป็นตัวแทนรับมอบ จากนายเปรม  ศรีรุ่งธรรม  กรรมการบริษัท E-CQURITY (Thailand)  ผู้ให้บริการที่ปรึกษาโครงการ PCI-DSS  ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลบัตรเครดิต ที่ก่อตั้งโดยคณะกรรมการมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลบัตรเครดิต ซึ่งครอบคลุมผู้ให้บริการบัตรเครดิตหลักทั่วโลก