แห่แปลงวอร์แรนต์ CKP-BTS ช.การช่างถือลูกเพิ่ม 32% -ได้กำไรหุ้น17%

HoonSmart.com>>CKP-BTS เงินกองทุนแกร่งยิ่งขึ้น ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นดึงดูดมาแปลงวอร์แรนต์ ซีเคพาวเวอร์ได้เงินเพิ่มทุน 3,565 ล้านบาท ช.การช่างใช้สิทธิเต็มที่ ถือหุ้นเพิ่ม 7.37% เป็น 32.56% แถมได้กำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นอีก 17% ส่วนบีทีเอส ได้เงินเพิ่มทุนจำนวน 6,952 ล้านบาท คาดว่าที่เหลือ 611,528,828 หน่วยมาใช้สิทธิทั้งหมด จะได้รับเงินอีก 6,510 ล้านบาท ส่วน BROOK  มาแปลงวอร์แรนต์ 1 ล้านหน่วย 

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ (CKP) เปิดเผยว่า วันที่ 21-27 มิ.ย. 2562 ที่ผ่านมา บริษัทเปิดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวอร์แรนต์ (CKP-W1)มาใช้สิทธิแปลงหุ้น ในอัตรา 1 ต่อ 1.0007 หุ้น ราคาหุ้นละ 6 บาท ปรากฏว่า ผู้ถือหุ้นวอร์แรนต์ จำนวน 593,816,848 หน่วย มาแปลงเป็นหุ้นจำนวน 594,232,516 หุ้น บริษัทได้รับเงินจำนวน 3,565 ล้านบาท

การแปลงสภาพจำนวนมากงวดนี้ เกิดจากบริษัท ช. การช่าง (CK) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และได้ใช้สิทธิทั้งหมด ทำให้ถือหุ้น CKP เพิ่มขึ้นเป็น 32.56%

ทั้งนี้ การแปลงวอร์แรนต์เป็นหุ้นในราคาหุ้นละ 6 บาท เทียบกับราคาปิดที่ 7.05 บาท สร้างกำไรให้หุ้นละ 1.05 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 17.50% แม้ว่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 594 ล้านหุ้น กดดันให้ราคาหุ้นในตลาดลดลงไปต่ำสุดที่ 6.90 บาท วันที่ 3 ก.ค. 2562 ก็ตาม

“ผลจากการใช้สิทธิ CKP-W1 ในครั้งนี้ ทำให้บริษัทฯ มีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้น พร้อมที่จะรองรับการขยายงานโครงการขนาดใหญ่ และแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในการเติบโตที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องในอนาคตด้วย” นายธนวัฒน์ กล่าว

ปัจจุบันบริษัทยังมีวอร์แรนต์ไม่ได้แปลงสภาพ 1,276,183,152 หน่วย หากมาใช้สิทธิทั้งหมด บริษัทจะมีเงินกองทุนเพิ่มขึ้น 7,657 ล้านบาท โดยมีหุ้นรองรับการใช้สิทธิจำนวน 1,275,767,484 หุ้น กำหนดใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ของแต่ละปี และวันใช้สิทธิวันสุดท้าย คือ วันที่ 28 พ.ค. 2563

ด้านบริษัทช.การช่าง รายงานการได้มาหุ้น CKP จำนวน 7.37%  ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 32.56% เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมา

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ( BTS) รายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-W4 จำนวน 655,380,541 หน่วย แปลงเป็นหุ้น 1 ต่อ 1 ในราคาหุ้นละ 10.50 บาท ได้รับเงินจำนวน 6,881.49 ล้านบาท  คงเหลือ BTS-W4 จำนวน 611,528,828 หน่วยและหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ 1,050,852,108 หุ้น

นอกจากนี้ ยังมีวอแรนต์ที่ออกให้พนักงาน (BTS-WC) ครั้งที่ 3 มาใช้สิทธิแปลงด้วย 7,014,430 หน่วย ในราคา 10.19 บาท ได้เงินจำนวน 71.47 ล้านบาท คงเหลือวอร์แรนต์ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิอีกจำนวน 8,779,904 หน่วย

ทั้งนี้คาดว่า ผู้ถือวอร์แรนต์จะมาใช้สิทธิทั้งหมด เนื่องจากราคาหุ้นในตลาดอยู่ที่ 12.50 บาท จูงใจให้ BTS-W4 ที่เหลืออีกจำนวน 611,528,828 หน่วย มาแปลงเป็นหุ้นที่ 10.50 บาท  จะได้กำไรประมาณ 19% บริษัทได้รับเงินจำนวน 6,421.05 ล้านบาท รวมถึง BTS-WC จำนวน 8,779,904 หน่วย เป็นเงิน 89.46 ล้านบาท รวมเป็นเงินกองทุนทั้งสิ้น 6,510.51 ล้านบาท

บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป (BROOK) แจ้งว่า วันที่ 28 มิ.ย. 2562 มีผู้ถือวอร์แรนต์ ครั้งที่ 5 หรือ BROOK-W5 มาแปลงสภาพ 1,861,000 หน่วย ในราคาหุ้นละ 0.25 บาท ได้เงินจำนวน 465,250 บาท คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1,407,540,156 หน่วย