‘นภารัตน์ สิหนาทกถากุล’ หุ้นใหญ่ PROUD ขาย 9.67% ให้ “แพนเรล”

HoonSmart.com>> ‘นภารัตน์ สิหนาทกถากุล’ ผู้ถือหุ้นใหญ่ “พราว เรียล เอสเตท” ขายหุ้น PROUD สัดส่วน 9.67% มูลค่ากว่า 94 ล้านบาท ให้ “บริษัท แพนเรล” เหลือถือหุ้นในมือเพียง 0.71%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นางนภารัตน์ สิหนาทกถากุล จำหน่ายหุ้นบริษัท พราว เรียล เอสเตท (PROUD) เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2562 จำนวน 62 ล้านหุ้น หรือ 9.67% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ทำให้เหลือถือหุ้นคิดเป็น 0.71% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ นางนภารัตน์ สิหนาทกถากุล ระบุว่า ได้ขายหุ้นดังกล่าวให้บริษัท แพนเรล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งในวันเดียวกันบริษัท แพนเรลฯ ได้แจ้งการได้มาหุ้น PROUD สัดส่วน 9.67% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาหุ้นละ 1.52 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 94.24 ล้านบาท ทำให้ถือหุ้นหลังการได้มาคิดเป็น 9.67% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น PROUD ณ ปิดสมุดทะเบียน 7 มี.ค.2562 นางนภารัตน์ สิหนาทกถากุล ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง จำนวน 66,525,800 หุ้น หรือ 35% ขณะที่อันดับสองถือโดยนายธนินโชตน์ ตันติภัณฑ์รักษ์ จำนวน 11,600,000 หุ้น หรือ 6.10% อันดับสาม น.ส.กัลยารัตน์ เครือวัลย์ จำนวน 8,080,000 หุ้น หรือ 4.25%

ขณะที่นายพสุ ลิปตพัลลภและน.ส.พราวพุธ ลิปตพัลลภ อยู่ระหว่างการเสนอซื้อหุ้น PROUD ราคาหุ้นละ 1.44 บาท ซึ่งเปิดรับซื้อตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.2562 และจะสิ้นสุดในวันที่ 3 ก.ค.นี้

ด้านราคาหุ้น PROUD ณ เวลา 10.17 น. อยู่ที่ 1.62 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง