กสิกรไทย แนะนำ “ซื้อ” SCB ราคาเป้าหมาย 152 บาท

HoonSmart.com>>บล.กสิกรไทย มองบวกต่อ  SCB  ขาย SCBLIFE มูลค่า 3 พันล้านเหรียญ มีผลต่อกำไรปีนี้  41-165%

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กสิกรไทย รายงานข่าว กรณีธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) จะขาย SCBLIFE ให้กับ FWD ซึ่งอาจมีมูลค่าถึง 3 พันล้านเหรียญ ประเมินกำไรที่จะบันทึกจากการลงทุนจะมีผลต่อประมาณการกำไรของ SCB ในปีนี้ที่ 41-165%   มีมุมมองบวกและยังคงคำแนะนำซื้อ ที่ราคาพื้นฐาน 152 บาท/หุ้น