“ทวิช” ออกโรงโต้ “หมอวิชัย” สร้างปัญหาโยนความผิดให้คนอื่น

HoonSmart.ocm>>”บอร์ดทวิช” ออกโรงโต้ “หมอวิชัย” สร้างปัญหาแล้วโยนความผิดให้คนอื่น ไร้จิตสำนึก

แหล่งข่าวกรรมการชุดใหม่ บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น ( IFEC ) ซึ่ง กล่าวกรณีที่นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ อดีตผู้บริหาร IFEC ยื่นหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) และกรมพัฒน์ ให้สอบการทำงานของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ที่นำโดยนายทวิช เตชะนาวากุล ประธานกรรมการ  กล่าวหากระทำการส่อผิดกฎหมาย

ข้อเท็จจริง นายวิชัย ผู้ร้องเรียน ควรพิจารณาย้อนดูพฤติกรรมการบริหารงานของกรรมการชุดเก่าที่ทำไว้ ซึ่งหลายปัญหาที่เผชิญอยู่ขณะนี้ เป็นการบริหารของทีมบริหารในอดีต เช่น ไม่ควบคุมดูแลการบริหารจัดการบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล ไม่ผลักดันให้ส่งงบการเงิน กระทบต่อ IFEC และบริษัทย่อย เช่น งบปี 2559 ที่มีปัญหาต่อเนื่องถึงปัจจุบัน การผิดนัดชำระหนี้ตั๋วบี/อี ทำให้หุ้นถูก SP ตั้งแต่ 12 ม.ค.2560 หรือนำทรัพย์สินบริษัทย่อยไปทำยอมความ จนถึงบังคับขายทอดตลาด ทำให้บริษัทถูกฟ้องร้องจำนวนมาก

วิชัย ถาวรวัฒนยงค์

” กลุ่มผู้บริหารเก่า ถูกตั้งคำถามถึงสามัญสำนักการบริหารที่ผ่านมา ว่ามีการกระทำที่ถูกต้อง มีธรรมาภิบาลหรือไม่ แต่ไม่เคยสำนึกรับผิดชอบพฤติกรรมของตนเองแม้แต่น้อย ในทางตรงกันข้าม ไม่เกรงกลัวความผิด หรือกฎหมาย ถูกภาครัฐ เอกชน ฟ้องร้องให้ลงโทษ ศาลเคยมีคำตัดสินว่า มีความผิดจริง  แต่กลับให้ข่าวว่า ตนเองไม่มีความผิด โยนความผิดให้คนอื่น และเสนอกล่าวโทษผู้บริหารชุดใหม่”

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ประเด็นที่อ้างว่า กรรมการชุดใหม่ ไม่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เดือนเม.ย.นี้ เนื่องจากคณะกรรมการและทีมงาน อยู่ในขั้นตอนแก้ไขงบการเงิน ที่อดีตผู้บริหารปกปิดไว้  โดยสืบหาหลักฐานเอกสารทางบัญชีที่สำคัญที่คาดว่าถูกขโมยหรือทำลายไป เพื่อขัดขวางการแก้ไขปัญหาในบริษัทและบริษัทย่อย หากดันทุรังจัดประชุม  ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายสูง เป็นการสูญเปล่า เพราะไม่สามารถรับรองงบการเงินได้

ขณะนี้ บริษัท ฯ อยู่ระหว่างเจรจากับผู้ตรวจสอบฯ หลายสำนัก   เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนมาก มีการฟ้องร้องทำลายชื่อเสียงของบุคคลเป็นการเฉพาะตัว โดยไม่คำนึงถึงหลักการปฏิบัติในฐานะที่เป็นบริษัทมหาชน

” ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ น่าจะมีน้ำหนักเพียงพอให้ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้  นักลงทุน พิจารณาได้ว่า อดีตผู้บริหาร กระทำพฤติกรรมที่ส่อทำผิดกฎหมาย  สร้างปัญหาแต่กลับโยนความผิดให้ผู้อื่น  ไม่สำนึกสิ่งที่ทำมาในอดีต มองได้อีกมุมหนึ่งว่า ต้องการที่จะมาเรียกร้องผลประโยชน์ หรือรักษาสิทธิ์ ในช่วงที่หุ้น IFEC จะซื้อขายชั่วคราว 1 ก.ค.นี้  หรือตั้งใจก่อกวน สร้างความปั่นป่วน มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัว ลดความน่าเชื่อถือของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน” แหล่งข่าวกล่าว