กลุ่มเซ็นทรัล โผล่ถือ ACG อันดับ 4

เปิดรายชื่อผู้ถือหุ้น ACG พบทายาทเซ็นทรัล ” สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล” โผล่ถือหุ้น 13.80 ล้านหุ้น อันดับ 4

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง ( ACG ) เปิดชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 5 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1-3 เป็นของครอบครัว นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ สัดส่วน 73.33 % ส่วนอันดับ 4 พบว่า มีน.ส.สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล ถือหุ้น จำนวน 13.80 ล้านหุ้น คิดเป็น 2.30 %  นอกจากนี้ยังมี  นายณัฐพล เอื้อวัฒนะสกุล   ถือหุ้นในลำดับที่ 8 จำนวน 3 ล้านหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24/06/2562 ประเภท : IPO

 

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ 270,839,000 45.14
2. นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ 146,960,000 24.49
3. นางวิลาวัณย์ รังคกูลนุวัฒน์ 22,200,000 3.70
4. น.ส.สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล 13,800,000 2.30
5. บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5,500,000 0.92

 

สำหรับน.ส.สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล เป็นทายาทของกลุ่มเซ็นทรัล จากข้อมูลพบว่าเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารการเงิน บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล

นอกจากสุกุลยา จะถือหุ้น ACG ตัวล่าสุดแล้ว ปัจจุบันเธอยังถือหุ้น บริษัท ซีโอแอล ( COL ) จำนวน 25.52 ล้านหุ้น  หรือ 3.99 % , บริษัท เอเซียโฮเต็ล ( ASIA ) จำนวน 2.13 ล้านหุ้น หรือ 0.67 % , บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า ( CENTAL ) จำนวน 12.23 ล้านหุ้น หรือ 0.91 % และบริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ ( SF ) จำนวน 16.43 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.92 %  ซึ่งหุ้นที่ถือเป็นการลงทุนระยะยาว

เหตุผลที่สุกุลยา ลงทุนหุ้น ACG   เป็นการซื้อ IPO ถือในนามกลุ่มเซ็นทรัล กรุ๊ป  ซึ่งเครือเซ็นทรัล  สนใจโมเดลธุรกิจที่ชัดเจนของ ACG เป็นเอาท์เรท รีเทล กระจายเปิดสาขาทุกภูมิภาคของประเทศ มีฐานลูกค้าที่สามารถต่อยอดธุรกิจได้ กลุ่มเซ็นทรัล จึงเข้าลงทุน

นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์  ได้รับทราบจากที่ปรึกษาทางการเงินว่า ในช่วงการเปิดให้จองหุ้นมีนักลงทุนรายใหญ่รวมไปถึงนักลงทุนสถาบันแสดงความสนใจหุ้น ACG เป็นจำนวนมาก ขณะที่หุ้นไอพีโอส่วนที่ให้สิทธิกับผู้มีอุปการคุณนั้น จากการสอบถามด้วยตนเองหลายคนล้วนมีเจตนาจะลงทุนระยะยาวทั้งสิ้น

“ผมไม่สามารถพูดแทนคนอื่นที่จองหุ้นไปจะขายหุ้นออกมาหรือไม่ แต่จากการคุยกับผู้มีอุปการคุณหลายครั้ง ทุกคนยืนยันจะลงทุนระยะยาว และในส่วนตัวผมเองที่เป็นผู้บริหารและเป็นผู้หุ้นใหญ่ผมก็จะไม่ขายออกมาแน่” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ACG กล่าวในการให้สัมภาษณ์