ออมสินรุกถือหุ้นบล.เอเอสแอล 25% เป้า Banker to Broker

HoonSmart.com>> แบงก์ออมสินรุกถือหุ้นบล.เอเอสแอล 25% ตั้งเป้าเป็น Banker to Broker เพิ่มช่องทางสร้างรายได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ สนับสนุนเป็น Digital Banking ในอนาคต พร้อมดูแลลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มเชื่อมต่อกัน คาดเปิดเทรดหุ้นได้ปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ระหว่างธนาคารกับบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล (ASL) ว่า ธนาคารได้เข้าลงทุนใน ASL โดยถือหุ้นในสัดส่วน 25% ของทุนจดทะเบียน 696 ล้านบาท ส่งผลให้ธนาคารสามารถร่วมกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ASL ร่วมกันให้สอดคล้องกับทิศทางของธนาคารได้ โดยธนาคารกำหนดเป้าหมาย Banker to Broker ให้พนักงานของออมสินสามารถนำเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้ลูกค้าได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมอีกช่องทางหนึ่ง

สำหรับปี 2562 ธนาคารออมสินมียุทธศาสตร์ การพัฒนาและยกระดับ สู่การเป็น Digital Banking ซึ่งมีแผนและการพัฒนา New Business Model ร่วมกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบดิจิทัล ดังนั้นการลงทุนและร่วมมือกับ ASL จะทำให้สามารถนำระบบการซื้อขายของ ASL มาผนวกและสนับสนุนการเป็นดิจิทัล แบงก์กิ้ง ได้ในอนาคต ซึ่งกลุ่มลูกค้าของ ธนาคารและ ASL ใกล้เคียงกัน คือ เน้นกลุ่ม  Medium to Low  ทำให้ธนาคารสามารถขยายผลิตภัณฑ์ ทางการเงินได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

“ตามที่ธนาคารออมสินได้กำหนดแผนการลงทุนปี 2561-2562 โดยเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีโอกาสสร้างผลประโยชน์ส่วนเพิ่ม และไม่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของธนาคาร โดยพิจารณาถือหุ้นในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อเกิดประโยชน์ส่วนเพิ่มในการลงทุน เป็นการพัฒนาธุรกิจร่วมกันในระยะยาว และครบวงจรมากขึ้น ธนาคารจึงลงทุนร่วมกับ ASL” นายชาติชาย กล่าว

นอกจากนี้ตาม MOU ได้กำหนดขอบเขตความร่วมมือ โดยธนาคารและ ASL จะร่วมกันศึกษาแนวทาง และความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจ เพิ่มช่องทางการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านแพลตฟอร์มของธนาคาร ทำให้ลูกค้าทั้งรายย่อย รายใหญ่ และสถาบันสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์  และทำธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้สะดวก เข้าถึงง่าย ขณะที่พนักงานของทั้งสองหน่วยงานจะได้รับการพัฒนา รวมทั้งพัฒนาแอพพลิเคชั่น ของทั้งสองฝ่าย รวมถึงฟังก์ชั่นในการให้บริการด้านหลักทรัพย์ ครบวงจร ซึ่งในอนาคต อบรมความรู้ในธุรกิจ และจัดทำบทวิเคราะห์ให้นักลงทุนได้ศึกษาและตัดสินใจ

นายชาญชัย กุลถาวรากร ประธานกรรมการบริหาร บล.เอเอสแอล กล่าวว่า บริษัทได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภท ก ซึ่งบริษัทสามารถที่จะขยายผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้ครบทุกผลิตภัณฑ์ โดยเป้าหมายของบริษัทนั้น มุ่งเน้นการบริการซื้อขายหลักทรัพย์บนออนไลน์

“ทั้งนี้ บริษัทก่อตั้งมา 5 ปีแล้ว มีตัวเลขของลูกค้าที่ซื้อขายผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และบริษัทมีลูกค้าที่ดูแลอยู่มี 7,800 บัญชี  ส่วนกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มที่มีรายได้ปานกลาง ที่ต้องการซื้อเอง เทรดเอง  สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ซึ่ง ASL มีเทคโนโลยีรองรับอยู่แล้ว  และถือเป็นช่องทางที่ผู้ลงทุนที่มีความต้องการจะใช้บริการทางการเงินแบบครบวงจรผ่านระบบออนไลน์ที่ดีที่สุด” นายชาญชัยกล่าว

อย่างไรก็ตามธนาคารออมสิน คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการเทรดได้ภายในสิ้นปีนี้ หรือต้นปีหน้า  ปัจจุบันธนาคารออมสินมีการลงทุนร่วมกับ บลจ.เอ็มเอฟซี และ บลจ.ธนชาต รวมทั้งในกลุุ่มประกันมีร่วมทุนกับ ทิพยประภัย และ ทิพยประกันชีวิต ปัจจุบันธนาคารมีสาขารวมทั้งสิ้น 1,116 สาขา และมีพนักงานที่มีใบอนุญาตมากกว่า 1,500 คน