TRC คว้างานสร้างท่อส่งน้ำมันดิบ-สถานีสูบน้ำ มูลค่า 1.8 พันล.

HoonSmart.com>> “ทีอาร์ซี” ได้รับหนังสือแสดงเจตจำนงจาก “EASTW” ให้ก่อสร้างระบบบท่อส่งน้ำมันดิบอ้างเก็บน้ำคลองหลวง-ชลบุรี และก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ตั้งอยูที่จังหวัดชลบุรี มูลค่างาน 1,836 ล้านบาท

บริษัท ทีอาร์ซี (TRC) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2562 บริษัทฯ ได้รับ Letter of Intent (LOI) โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำมันดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง-ชลบุรี (งานวางท่อส่งน้ำและก่อสร้างสถานีสูบน้ำ) จากบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (EASTW) ซึ่งเป็นงานก่อสร้างระบบท่อน้ำระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตรและก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ตั้งอยูที่จังหวัดชลบุรี มูลค่างาน 1,836 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 24 เดือน