ลูกหุ้น BJC ซื้อขาย 25 มิ.ย.นี้

HoonSmart.com>> ลูกหุ้น  BJC จำนวน 413,200 หุ้น จากการแปลง BJC- WA 4 , BJC-WA 5 ซื้อขาย 25 มิ.ย.นี้ 

ตลาดหลักทรัพย์ สั่งรับหุ้นเพิ่มทุนบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ( BJC ) ที่เกิดจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ( BJC-WA4 ) จำนวน 70,200 หุ้น   เข้าซื้อขายวันที่ 25 มิ.ย.นี้

สำหรับ BJC-WA 4  อัตราใช้สิทธิ 1 : 1  ราคาใช้สิทธิ 36.23 บาท

นอกจากนี้หุ้นสามัญ BJC ที่เกิดจากการใช้สิทธิ์  BJC-WA 5 จำนวน 343,000 หุ้น เริ่มซื้อขาย 25 มิ.ย.นี้ อัตราใช้สิทธิ 1:1 ราคาใช้สิทธิ 36 บาท