ก.ล.ต.-ตลท.เยี่ยมชมกิจการวิลล่า คุณาลัย

ธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ อนันต์ สิริแสงทักษิณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และ ประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับกรรมการและผู้บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ แบรนด์ “คุณาลัย” (KUNALAI) พร้อมด้วย ปิยะภา จงเสถียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมให้การต้อนรับตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา