LH Bank ลงนาม Eximbank ไต้หวันสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

รัตน์ พานิชพันธ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) ศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG) และชมภูนุช ปฐมพร (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อ Relending กับ หลิน ซุย หยง ประธานกรรมการ (ที่ 4 จากซ้าย) นายซิง จง เฉิน ผู้จัดการสำนักงานผู้แทนประจำประเทศไทย (ที่ 5 จากซ้าย) ธนาคาร Eximbank ไต้หวัน หรือ The Export-Import Bank of the Republic of China โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออก โดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน