GULF จับมือ TTC เปิดตัวโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เวียดนาม

HoonSmart.com>>กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ร่วมกับ ทีทีซี กรุ๊ป (เวียดนาม) ทำพิธีเปิดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-01 และ TTCIZ-02 ณ จังหวัดเต็ยนินห์ ประเทศเวียดนาม อย่างเป็นทางการหลังทำการจ่ายไฟเข้าระบบให้การไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) แล้วในเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมา

นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกล่าวว่า “ตามที่รัฐบาลแห่งประเทศเวียดนามได้มีนโยบายการเพิ่มการใช้พลังงานพลังงานหมุนเวียน และตั้งเป้าหมายให้พลังงานทดแทนเป็น 5% ของการใช้พลังงานทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของกัลฟ์ที่มุ่งเน้นที่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องจากจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนราว 85.45 ตันต่อปี ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กำลังเป็นประเด็นใหญ่ที่ทั่วโลกกำลังตระหนักในปัจจุบัน กัลฟ์ในฐานะผู้ผลิตพลังงานชั้นนำ ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนโยบายดังกล่าว

ยิ่งไปกว่านั้น โครงการความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่เชี่ยวชาญด้านพลังงานเช่น ทีทีซี กรุ๊ปจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนาม และหวังว่าโครงการดังกล่าวจะนำไปสู่ความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาค และการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนให้เติบโตร่วมกันต่อไปในอนาคต”

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-01 ในประเทศเวียดนาม มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 68.8 เมกะวัตต์ ได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่ การไฟฟ้าเวียดนามเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ซึ่ง กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ถือหุ้นทางอ้อม ผ่าน Gulf International Holding Pte. Ltd. อยู่ 49%

ในขณะที่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-02 ซึ่ง กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Gulf International Holding Pte. Ltd (GIH) อยู่ 90% ร่วมกับ Than Thanh Cong Group (TTC Group) โครงการดังกล่าวมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 50 เมกะวัตต์ พร้อมทั้งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเวียดนามเป็นระยะเวลา 20 ปี ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ให้กับ การไฟฟ้าเวียดนามเรียบร้อยแล้วในวันที่ 19 เมษายน 2562