7 บิ๊กโบรกเกอร์ ลงชิงกก.ตลาด “ภัทรีรา-ชาญชัย” นอนมา

HoonSmart.com>>เปิดชื่อ 7 บิ๊กโบรกเกอร์ “ภัทธีรา-ชาญชัย”  2 ใน 7 ลงชิงกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ประชุมสมาชิกตัดเชือก 26 มิ.ย.นี้ 

แหล่งข่าวโบรกเกอร์ เปิดเผย www.hoonsmart.com  ว่า ขณะนี้คณะกรรมการสรรหาและกลั่นกรอง ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ตามที่ประชุมสมาชิกตลาดหลักทรัพย์กำหนด  รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ ได้พิจารณาคุณสมบัติแล้ว มีจำนวน 7 คน  กำหนดประชุมคัดเลือกวันที่ 26 มิ.ย.นี้ ประกอบด้วย

1. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ทรีนิตี้
2. มล.ทองมกุฏ ทองใหญ่ กรรมการผู้จัดการ บล.เคที ซีมิโก้
3. นายธิติ ตันติกุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บล.หลักทรัพย์กสิกรไทย
4. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บล.หลักทรัพย์บัวหลวง

ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ

5. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ทิสโก้
6. นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส
7. นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

การเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 4 คน ในส่วนตัวแทนจากบริษัทสมาชิก (โบรกเกอร์)  มีการกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ไม่ได้ส่งตรงจากกรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ โดยอัตโนมัติเหมือนก่อน

สำหรับผู้สมัครต้องมีความรู้และประสบการณ์ จำเป็นต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ กำหนดการสมัคร ขั้นตอนและวิธีการพิจารณาหรือสรรหาผู้สมัคร ต้องเป็นไปตามที่ประชุมสมาชิกกำหนด

ชาญชัย กงทองลักษณ์

ทั้งนี้ ที่ประชุมสมาชิกหรือโบรกเกอร์ เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกลั่นกรองผู้สมัคร เพื่อเสนอรายชื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ ตรวจสอบคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

สำหรับการประชุมวิสามัญสมาชิก วันพุธที่ 26 มิ.ย.นี้ ยังมีวาระอื่น ๆ เช่น  ความคืบหน้าโครงการของตลาดหลักทรัพย์ฯ โครงการพัฒนาบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมทั้งการขยายเวลาซื้อขายของ Cross Border Product

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า กรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ที่นอนมา คาดเป็นกรรมการตลาด 2 คน คือ ภัทรีธา นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ และนายชาญชัย กรรมการสมาคม ซึ่งทั้ง 2 คน เป็นกรรมการตลาดติดต่อกัน 1-2 สมัย