PTTEP ตัดสินใจลงทุนโมซัมบิก แอเรีย วัน เพิ่มสำรองฯ เริ่มผลิตปี 67

HoonSmart.com>>ปตท.สผ. ตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย โครงการโมซัมบิก แอรีย วัน เดินหน้าก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวบนบก   คาดเพิ่มปริมาณสำรอง  140 ล้านบาร์เรลเ มีสัญญาซื้อขายระยะยาวรองรับประมาณ 11.1 ล้านตันต่อปี มากกว่า 80% ของกำลังการผลิตทั้งหมด ผู้ซื้อหลักจากเอเชียและยุโรป

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัท พีทีทีอีพี โมซัมบิก แอเรีย 1 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และมีสัดส่วนการลงทุน 8.5% ในโครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน  ร่วมกับกลุ่มผู้ร่วมทุน ประกาศการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายในการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวบนบกสำหรับ 2 สายการผลิตแรก ในแหล่งก๊าซธรรมชาติ Golfinho-Atum ซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่ง Area 1 สาธารณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก)

สำหรับโครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน นับเป็นโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวบนบกแห่งแรกของโมซัมบิก จะเริ่มผลิตจาก 2 สายการผลิตแรกด้วยกำลังการผลิตรวม 12.88 ล้านตันต่อปี จากแหล่งโกลฟินโญ-อาตุม แหล่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งแหล่งหนึ่งในโครงการ

ปัจจุบันมีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวระยะยาวรองรับประมาณ 11.1 ล้านตันต่อปี มากกว่า 80% ของกำลังการผลิตทั้งหมด โดยมีผู้ซื้อหลักจากทั้งทวีปเอเชียและยุโรป
นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้รับอนุมัติจากรัฐบาลโมซัมบิก ให้เป็นผู้ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะใช้ร่วมกันกับโครงการแอเรีย โฟร์ อาทิ ท่าเรือขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง และท่าเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว

โครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน มีการค้นพบปริมาณทรัพยากรก๊าซธรรมชาติที่คาดว่าจะผลิตได้ประมาณ 75 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต และมีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

การตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายในโครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จของ ปตท.สผ. ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ‘Execute’ ซึ่งจะเพิ่มปริมาณการผลิตและปริมาณสำรองปิโตรเลียมให้กับบริษัท คาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว ให้กับ ปตท.สผ. ตามสัดส่วนการลงทุน ประมาณ 140 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ และจะสามารถเริ่มการผลิตได้ในปี 2567

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTEP กล่าวว่า การประกาศการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย ส่งผลให้โครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน เดินหน้าเข้าสู่ระยะการก่อสร้าง นับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวบนบกแห่งแรกของโมซัมบิก และจะสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตและปริมาณสำรองปิโตรเลียมให้กับ ปตท.สผ. เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว รวมทั้งจะมีส่วนช่วยตอบสนองความต้องการใช้พลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกอีกด้วย

ภายหลังจากการประกาศการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายนี้ โครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน จะส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงานไปยังบริษัทผู้รับเหมางานก่อสร้าง เพื่อดำเนินการตามสัญญางานด้านวิศวกรรม การก่อสร้าง การจัดหาอุปกรณ์ก่อสร้าง และการติดตั้ง ตามที่ได้มีการตกลงกันก่อนหน้านี้

โครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของประเทศโมซัมบิก ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา เป็นหนึ่งในโครงการก๊าซธรรมชาติที่สำคัญตามยุทธศาสตร์ของ ปตท.สผ. ซึ่งให้ความสำคัญกับการลงทุนในพื้นที่ใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพสูง และมีต้นทุนต่ำ