พลังงานยันน้ำมันไม่ขาดแคลน รับมือราคาผันผวน

HoonSmart.com>>กระทรวงพลังงานสอบทานปริมาณสำรองน้ำมันในประเทศ มั่นใจมีเพียงพอกับความต้องการใช้ หลังประเมินเหตุการณ์เรือบรรทุกน้ำมัน/เคมี 2 ลำ ถูกลอบโจมตีแถบอ่าวโอมาน

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน แถลงข่าวหลังเกิดเหตุการณ์เรือบรรทุกน้ำมัน/เคมี 2 ลำ ถูกลอบโจมตีแถบอ่าวโอมาน เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.ที่ผ่านมา ว่า กระทรวงพลังงาน เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ราคาน้ำมับดิบในตลาดโลกผันผวน โดยได้ประชุมสอบทานปริมาณสต็อกน้ำมันสำรองในประเทศ และการซ้อมเตรียมความพร้อมของกระทรวง ทำให้มีความมั่นใจว่าประเทศไทยมีปริมาณสำรองน้ำมันที่พร้อมนำมาใช้ได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ

ทั้งนี้กระทรวงพลังงานมีมาตรการในการกำกับ บริหารปริมาณสำรองให้มีผลกระทบต่อผู้บริโภคน้อยที่สุด

ปัจจุบันปริมาณสำรองน้ำมันมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ รวม 50 วัน แบ่งเป็น น้ำมันดิบ  2,958.06 ล้านลิตร เพียงพอสำหรับการใช้ 24 วัน, น้ำมันดิบ ที่อยู่ระหว่างขนส่ง  1,591.23 ล้านลิตร เพียงพอสำหรับการใช้ 13 วัน และน้ำมันสำเร็จรูป 1,549.53 ล้านลิตร เพียงพอสำหรับการใช้ 13 วัน

ส่วนน้ำมันสำเร็จรูป แบ่งเป็น กลุ่มน้ำมันเบนซิน 12 วัน, น้ำมันดีเซล 13 วัน และน้ำมันอากาศยาน 16 วัน

ขณะที่ในประเทศสามารถผลิตน้ำมันดิบและคอนเดนเสท ป้อนความต้องการใช้ได้ประมาณ 35% และมีสต็อกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) พร้อมใช้สำหรับครัวเรือน 20 วัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. (PTT) สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในภาคครัวเรือนโดยไม่ขาดแคลน