‘ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล’ เก็บหุ้น B เพิ่ม 2.29% ขยับถือ 5.96%

HoonSmart.com>> ‘ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล’ เก็บหุ้น B สัดส่วน 2.29% หนุนถือ 5.96% ขยับถือหุ้นใหญ่อันดับ 2

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นางสาว ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ได้มา หุ้นของบริษัท บี จิสติกส์ (B) เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2562 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.29% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.96% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของ B ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 29 พ.ค.2562 ได้แก่ 1.บริษัท มิลล์คอนสตีล (MILL) ถือหุ้น 24.98% อันดับ 2.นายธนนนท์ เตรียมชาญชัย สัดส่วน 5.74% อันดับ 3.นายสันติ เชาวนันทกุล สัดส่วน 4.65% อันดับ 4.นายสุวิทย์ แต้ไพสิฐพงษ์ สัดส่วน 4.24% และ 5.น.ส.กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ สัดส่วน 4.22% และอันดับ 6.น.ส.ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล สัดส่วน 3.67%

ส่วนราคาหุ้น B ปิดตลาดเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2562 อยู่ที่ 0.59 บาท เพิ่มขึ้น 0.06 บาท หรือ +11.32% มูลค่าการซื้อขาย 1.88 ล้านบาท

ขณะที่เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2562 ซึ่งทำรายการราคาเปิด 0.52 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดและต่ำสุดอยู่ที่ 0.49 บาท ก่อนปิดที่ 0.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.01 บาท หรือ 2.04% มูลค่าการซื้อขาย 11.24 ล้านบาท