เปิดโครงการ Young Financial Star Competition ปี 17

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรในตลาดทุน เปิดโครงการ Young Financial Star Competition 2019 (YFS 2019) เวทีเฟ้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่บนเส้นทางการเงิน พัฒนาขีดความสามารถให้นิสิต นักศึกษาก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในโลกของตลาดทุน โดยโครงการ Young Financial Star Competition จัดแข่งขันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 17 ซึ่งปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือก 308 คนจาก 34 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ