TMB ออกตราสารด้อยสิทธิอายุ 10 ปี ชูดอกเบี้ย 4%

HoonSmart.com>> “ทีเอ็มบี” เสนอขายตราสารด้อยสิทธิ อายุ 10 ปี ชูดอกเบี้ย 4% ขายผู้ลงทุนรายใหญ่- สถาบัน เปิดจองซื้อวันแรก 20 มิ.ย.นี้ ระดม 3 หมื่นล้านบาทใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมความแข็งแกร่ง เปิดจองซื้อตั้งแต่วันที่ 20 – 27 มิ.ย.นี้

ธนาคารทหารไทย (TMB) เตรียมออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดภายหลัง 5 ปี หรือตามเงื่อนไขที่กำหนด วงเงินไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยเสนอขายให้ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 1 ล้านบาท และทวีคูณครั้งละ 1 แสนบาท เปิดให้จองซื้อและชำระเงินตั้งแต่วันที่ 20-27 มิ.ย.2562

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย (TMB) กล่าวว่า การระดมทุนครั้งนี้กำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มเงินกองทุนเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินและรองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร โดยตราสารด้อยสิทธิชุดนี้ จะนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ซึ่งมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) เมื่อทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร

นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้ลูกค้าช่วงที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ จึงคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ตราสารด้อยสิทธิชุดนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+ (Tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขณะที่ธนาคารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงที่ระดับ AA- (Tha) สะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้นำของธนาคาร ตลอดจนความมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่จริงใจ ทำให้ธนาคารถือได้ว่าเป็นสถาบันการเงินชั้นนำที่มีความแข็งแกร่งในหลายด้านและมีผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ให้ลูกค้าใช้ชีวิตได้เต็มที่ในแบบที่ต้องการ