SAWAD กู้เงิน 8 พันล้านซื้อ BFIT -ออกหุ้นกู้ 2 พันลบ. บริษัทลูกคืนหนี้แม่

HoonSmart.com>>ศรีสวัสดิ์ฯกวาดหุ้น  BFIT ถึง 77.95%   ใส่เงิน 6,000 ล้านบาท ได้มา 59%  ส่วนที่เหลือเกือบ 22% ตั้งโต๊ะรับซื้อจากรายย่อยคาดใช้เงิน 2,000   ล้านบาท ใช้เงินกู้สถาบันการเงินไม่มีปัญหา  ส่วนสินเชื่อโตตามเป้าหมาย 20-30% มั่นใจขยายตัวสบายๆ 3-5 ปี 

น.ส. ธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) เปิดเผยว่า บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ (BFIT) เพิ่มทุน มีผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิจองซื้อหุ้นจำนวน 1 ล้านหุ้นเศษ เป็นเงิน 19 ล้านบาท หุ้นส่วนที่เหลือ และบริษัทใช้ตามสิทธิ ได้หุ้นมาจำนวน 59.82% รวมกับหุ้นที่มีอยู่เดิม ทำให้มีหุ้นทั้งหมด 77.95%

บริษัทใส่เงินเพิ่มทุนให้ BFIT ประมาณ 6,000 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และกู้อีก 2,000 ล้านบาท รองรับการใช้จัดทำคำเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นทั่วไป(เทนเดอร์ออฟเฟอร์) จำนวน 22% ในราคาหุ้นละ 18 บาท

อย่างไรก็ตาม การกู้เงินครั้งนี้ ไม่สร้างภาระดอกเบี้ยจ่าย เนื่องจาก BFIT ได้เงินจากการเพิ่มทุนแล้ว ส่วนหนึ่งนำมาชำระหนี้คืนบริษัทแม่ และ SAWAD นำไปคืนสถาบันการเงิน ส่วนเงินกู้อีก 2,000 ล้านบาท บริษัทเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 2,000 ล้านบาทในไตรมาส 2 นี้ เพื่อดูแลสภาพคล่องให้เหมาะสม

BFIT ขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 330.74 ล้านหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นเดิม สัดส่วน 1 ต่อ 1.50 หุ้น ในราคาหุ้นละ 18 บาท ได้รับเงินสุทธิ 5,953 ล้านบาท ณ วันที่ 7 พ.ค. 2562 SAWAD ถือหุ้น BFIT อันดับหนึ่งจำนวน 99 ล้านหุ้น สัดส่วน 45.34%

น.ส.ธิดากล่าวว่า ยังคงมั่นใจสินเชื่อทั้งปีโตเข้าเป้า 20-30% แนวโน้มเอ็นพีแอลทรงตัวที่ 4.33% คุมไม่เกิน 3-5% แนวโน้มธุรกิจจะเติบโตต่อเนื่อง 3-5 ปี โดยตั้งเป้าเปิดสาขาปีละ 200-300 สาขา ไตรมาส 1 เปิดแล้ว 200 สาขา ปัจจุบันมีมากกว่า 3,000 สาขา และความต้องการสินเชื่อมีอยู่สูงมาก บริษัทมีนโยบายการทำธุรกิจ รวดเร็ว ถ้าเอกสารครบได้เงินภายใน 30 นาที ส่วนผลงานไตรมาส 2 แม้ว่าจะมีวันหยุดมาก แต่การขยายสินเชื่อยังคงเติบโต

บริษัทมีนโยบายทำธุรกิจ กระจายความเสี่ยง สาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม ไฟไหม้ หรือเกิดเหตุการณ์อะไร ไม่ทำให้บริษัทเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ และมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากกว่า ฐานทุนแข็งแรง ส่วนของผู้ถือหุ้น 17,072 ล้านบาท ดี/อี 1.4 เท่า หลังจาก Cathay Life Insurance สถาบันการเงินใหญ่จากไต้หวันเข้ามาเพิ่มทุน 2,500 ล้านบาท หรือเกือบ 10% และบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น ทำให้อัตราผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้น ( ROE) อยู่ที่ 22 เท่า และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ลดลงเล็กน้อย  ในอนาคตจะดีขึ้น

ส่วนการจัดชั้นลูกหนี้  สัดส่วน 79% เป็นหนี้ปกติ และ 17% ค้างชำระ 1-2 เดือน กลุ่มลูกหนี้ต้องดูแลใกล้ชิด ค้างชำระ 3 เดือน บริษัทตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ 3% ไม่ครอบคลุมเอ็นพีแอลอยู่ที่ 4% แต่คิดเป็นเม็ดเงินสูงกว่าเกณฑ์ที่ธปท.กำหนด เอ็นพีแอลที่เพิ่มขึ้นเป็น 4%   ไม่น่ากังวล บริษัทเน้นการเจรจา ไม่เร่งรัดลูกค้า อะลุ่มอล่วย ในปีนี้ บริษัทจะเริ่มลงทุนในระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ มีความรู้ ทันสถานการณ์

SAWAD ยื่นแบบเพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 2,500 ล้านบาท เสนอขาย 2,000 ล้านบาท และสำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 3 ปี  อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.15% ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 24-26 มิ.ย.2562 โดยมีธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย บล.ภัทร และ บล.เอเซีย พลัส เป็นผุ้จัดการการจัดจำหน่าย