GUNKUL เล็งประมูลงาน EPC เพิ่มกว่า 1 หมื่นลบ.

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ (กลาง) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) พร้อมผู้บริหารร่วมนำเสนอข้อมูลประจำไตรมาส1/62 ของบริษัทฯ ในงาน Opportunity Day โดยบริษัทฯ มั่นใจในศักยภาพของรายได้และกำไรสุทธิในครึ่งปีหลังจะเติบโตอย่างโดดเด่น เนื่องจากเตรียมเข้าร่วมประมูลงาน EPC อีกหลายโครงการคิดเป็นมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท และทยอยรับรู้รายได้จากงานก่อสร้างในมือประมาณ 6,100 ล้านบาท รวมทั้งยังมีงานที่ได้ยื่นประมูลไปแล้วในครึ่งปีแรกอีก 5,000 ล้านบาท คาดว่าจะได้งานประมาณ 15-20 % ซึ่งจะทราบผลการประมูลครึ่งปีหลัง และหนุนรายได้ปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาท