BLAND งวดปีกำไรโต 47% ราคาที่ดินพุ่ง ปันผล 0.09 บาท

HoonSmart.com>>”บางกอกแลนด์” งวดปีกำไรสุทธิ 1.8 พันล้านบาท เติบโต 47.5% จากงวดปีก่อน อานิสงส์กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อลงทุนเพิ่ม 676 ล้านบาท จ่ายปันผลผู้ถือหุ้น 0.09 บาท XD วันที่ 2 ส.ค.นี้

บริษัท บางกอกแลนด์ (BLAND) เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2562 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 เม.ย. 2561 -31 มี.ค. 2562 และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 5 ส.ค. 2562 ขึ้น XD วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล 2 ส.ค.2562 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 ส.ค.2562

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิงวดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2562 จำนวน 1,815.82 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.098 บาท เพิ่มขึ้น 585 ล้านบาท หรือ 47.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1,230.91 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.066 บาท

งวดปี 2561/2562 บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,810 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีจำนวน 4,721 ล้านบาท ลดลง 1,911 ล้านบาท หรือ 40.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีการโอนที่ดินลดลง 2,119 ล้านบาท คอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้น 44 ล้านบาท ทาวเฮ้าส์ลดลง 16 ล้านบาทและมีรายได้ค่าเช่าและบริการเพิ่มขึ้น 180 ล้านบาท

บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย 21.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 15.3% เพิ่มขึ้น 5.9% จากการโอนที่ลดลงของที่ดินยังไม่ได้พัฒนาที่ถนนศรีนครินทร์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นไม่สูง จากการลดลงของการโอน ขณะที่รายได้ค่าเช่าและบริการเพิ่มขึ้น ทำให้กำไรขั้นต้นลดลง 127 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทฯ มีกำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1,954 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 676 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีจำนวน 1,278 ล้านบาท และมีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว 15 ล้านบาท จากงวดปีก่อนอยู่ที่ 37 ล้านบาท