ทีเอ็มบี จัดกิจกรรม Investment Talk ลูกค้าธนบดีธนกิจ

ทีเอ็มบี เวลท์ แบงก์กิ้ง หรือกลุ่มบริหารลูกค้าธนบดีธนกิจ ของทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Investment Talk ในหัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนของพอร์ตการลงทุนผ่านอสังหาริมทรัพย์” สำหรับกลุ่มลูกค้าธนบดีธนกิจของทีเอ็มบี ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมจินต์ ศรไพศาล (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด เป็นผู้ให้คำแนะนำ และแนวทางการลงทุน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ