ก.ล.ต.เล็งหารือ ‘พาณิชย์-สภาบัญชี’ ยกระดับคุณภาพ-จรรยาบรรณผู้สอบบัญชี

HoonSmart.com>>ก.ล.ต.เตรียมหารือกระทรวงพาณิชย์และสภาวิชาชีพบัญชีฯ ยกระดับคุณภาพและจรรยาบรรณผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีทั้งระบบ พร้อมร่อนหนังสือถึงสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนระมัดระวังรักษาความลับลูกค้ามากขึ้น

นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต.ตระหนักว่า ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนมีบทบาทสำคัญต่อความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ซึ่งเมื่อเกิดกรณีที่พบว่า มีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีฝ่าฝืนกฎหมายและจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี ก.ล.ต. ก็ได้ดำเนินการลงโทษตัวบุคคล และมีหนังสือไปถึงสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัดให้ปรับปรุงระบบให้รัดกุมเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีก รวมทั้งมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณสภาวิชาชีพบัญชีฯ ให้พิจารณาความผิดตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อไป

นอกจากนี้ก.ล.ต. ยังได้มีหนังสือถึงสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนทุกแห่งให้เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลการรักษาความลับของลูกค้าให้มากขึ้น ตลอดจนจะเชิญหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวทุกแห่งมาประชุมเพื่อหาข้อสรุปกำหนดมาตรฐานในเรื่องดังกล่าวให้รัดกุมขึ้น

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะได้นำคณะผู้บริหารเข้าพบท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในเร็ว ๆ นี้ เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการเพื่อกำกับดูแลคุณภาพและจรรยาบรรณผู้สอบบัญชีรายบุคคล รวมทั้งสำนักงานสอบบัญชีทั้งระบบ เพื่อการคุ้มครองผู้ลงทุน และรักษาความน่าเชื่อถือของระบบรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานก.ล.ต.ได้ลงโทษผู้ช่วยผู้สอบบัญชี “อีวาย” 3 ราย ฐานนำข้อมูลภายในของลูกค้าบริษัทจดทะเบียน 12 แห่ง ไปซื้อหุ้น

อ่านประกอบ

อึ้ง ! ฟัน 3 อดีตผู้ช่วยผู้สอบบัญชี “อีวาย” อินไซด์ 12 หุ้น ก.ล.ต.แบ็คลิสต์ 10 ปี