‘ลำดวน เซ่งตระกูล’ แจงโอนหุ้น DOD 2.44% ให้ ‘ล้ำพันธุ์ พรธนประเทศ’

HoonSmart.com>>’ลำดวน เซ่งตระกูล’ แจงเพิ่มจำหน่ายหุ้น DOD กว่า 2.44% โอนให้ ‘ล้ำพันธุ์ พรธนประเทศ’ ยังถือหุ้น 2.73%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ฉบับแก้ไขโดย นางลำดวน เซ่งตระกูล จำหน่ายหุ้นของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค (DOD)เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2562 จำนวน -2.44% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยเป็นการโอหนหุ้นสามัญให้นายล้ำพันธุ์ พรธนประเทศ ส่งผลให้เหลือถือหุ้น 2.73% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านราคาหุ้น DOD ปิดตลาดเมื่อวันที่ 28 พ.ค.62 อยู่ที่ 7.75 บาท ลดลง 0.10 บาท หรือ -1.27% มูลค่าการซื้อขาย 11.31 ล้านบาท