CKPower วิ่งสมทบทุนช่วยผ่าตัดหัวใจเด็ก โรงพยาบาลราชวิถี

ธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP มอบเงินจำนวน 350,000บาท ให้แก่มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีท่านผู้หญิง รวิจิตร์ สุวรรณบุบผา ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “CKPower Run as One รวมใจเป็นหนึ่ง…วิ่งเพื่อต่อชีวิตให้น้อง สมทบทุนมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก โรงพยาบาลราชวิถี” โดย CKPower ได้เชิญชวนพนักงานในเครือทั้ง 6 บริษัท จำนวน 300 คน ร่วมวิ่งการกุศล ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในหนึ่งรอบวิ่งของพนักงาน บริษัทฯ จะสมทบทุนให้รอบละ165 บาท โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในองค์กร และบริษัทในเครือทั้ง 6 บริษัท ตามหลักการค่านิยมองค์กรห้าประการของบริษัทด้วย