กสทช. ลงนามข้อตกลงคุณธรรมเน็ตชายขอบ ZoneC ยกระดับโปร่งใส

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับผู้ชนะการประกวดราคาทุกบริษัทและองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล ( Zone C) ปัจจุบันกสทช. อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล จำนวนประมาณ 15,732 หมู่บ้าน (Zone C) เพื่อความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและสร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ