“ลำดวน เซ่งตระกูล” ขายหุ้น DOD ออก 2.44% เหลือ 2.73%

HoonSmart.com>>”ลำดวน เซ่งตระกูล” ตัดขายหุ้น DOD สัดส่วน 2.44% เหลือถือหุ้น 2.73%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นางลำดวน เซ่งตระกูล จำหน่ายหุ้นของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค (DOD)เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2562 จำนวน -2.44% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้น 2.73% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านราคาหุ้น DOD ปิดตลาดเมื่อวันที่ 27 พ.ค.62 อยู่ที่ 7.85 บาท ลดลง 0.05 บาท หรือ -0.63% มูลค่าการซื้อขาย 9.89 ล้านบาท