EA ส่งสัญญาณไตรมาส 2 โตต่อเนื่อง ปีนี้ผลงาน All Time High

 EA  ส่งสัญญาณรายได้-กำไร ไตรมาส 2 โตต่อเนื่อง  เก็บเกี่ยวรายได้ขายไฟฟ้าครบ 664 เมกกะวัตต์ ดันผลงานปีนี้ All Time High

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ ( EA )  เปิดเผยว่า  รายได้ไตรมาส 2/62 คาดเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาส 1 ซึ่งบริษัทฯ เริ่มรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานลมโครงการหนุมาน จังหวัดชัยภูมิ ครบ 260 เมกะวัตต์ โดยกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม รวมทุกโครงการ 664 เมกกะวัตต์ ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย

อมร ทรัพย์ทวีกุล

ซึ่งจะทำให้บริษัทฯมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม รวมทุกโครงการอยู่ที่ 664 เมกะวัตต์ ดังนั้นจึงทำให้มีรายได้เข้ามาเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ กระแสเงินสดปีนี้ไม่ต่ำกว่า 9,000 ล้านบาท

” การดำเนินโครงการได้ตามเป้าหมาย จนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง ส่งผลให้ทริสเรทติ้งได้เพิ่มอันดับเครดิตองค์กรเป็นระดับ “A” แนวโน้ม “Stable” จากเดิมที่เป็นระดับ “A-” ถือเป็นการตอกย้ำถึงปัจจัยพื้นฐานธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในลดต้นทุนทางการเงินที่จะใช้สำหรับลงทุนในโครงการต่างๆ ตามที่บริษัทได้เตรียมการไว้”

สำหรับแผนการลงทุนปี 2562 ถึง 2563 นั้น EA มุ่งเน้นโครงการผลิตแบตเตอรี่ลิเที่ยมไอออน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งอุตสาหกรรมไฟฟ้าพ่วงแบตเตอรี่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและเรือไฟฟ้า ตลอดจนอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน ใช้เงินลงทุนประมาณ 9,200 ล้านบาท จากกระแสเงินสด และเงินกู้ยืมระยะยาวหรือการออกหุ้นกู้ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ด้วยวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท