บลจ.กรุงศรีทิ้ง BEAUTY 1.73% เหลือ 4%

HoonSmart.com>>”บิวตี้ คอมมูนิตี้”ปรับตัวลงแรงในช่วงนี้ บลจ.กรุงศรีแจ้งขายหุ้น 1.73% จากที่ถือเกิน 5% ผ่าน 3 กองทุน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงศรี รายงานวันที่ 22 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา จำหน่ายหุ้นบริษัทบิวตี้ คอมมูนิตี้ (BEAUTY)จำนวน 1.73% คงเหลือจำนวน 4.09% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้ วันที่ 22 พ.ค.ราคาขึ้นสูงสุด 4.02 บาท  ปิดที่ 3.84 บาท บวก 0.04 บาท

จากโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ BEAUTY ณ วันที่ 7 พ.ค. 2562 พบว่ามีกองทุนภายใต้การบริหารของบลจ.กรุงศรีถือหุ้นจำนวน 3 กอง รวมทั้งสิ้น 147.68 ล้านหุ้น จำนวน 4.91% ซึ่งประกอบด้วย กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผลถือ  83.25 ล้านหุ้น หรือ 2.77% กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลถือ 43.05 ล้านหุ้น 1.43% กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพถือ 21.38 ล้านหุ้น หรือ 0.71%

ส่วนราคาหุ้นปิดล่าสุดที่ 3.82 บาท หายไป 3.13 บาท คิดเป็นประมาณ 45% เทียบกับราคาปิดที่ 6.95 บาท  ณ วันที่ 30 เม.ย. 2562