“บี จิสติกส์” เพิ่มทุนขาย 33 สตางค์ เตรียมพร้อมขยายการลงทุน มองธุรกิจพลังงาน รายได้มั่นคง

บอร์ด”บี จิสติกส์” ประกาศเพิ่มทุน ขายผู้ถือหุ้นเดิม  0.33 บาท/หุ้น  เตรียมความพร้อมขยายลงทุน เผยศึกษาธุรกิจพลังงานต่อยอดแผน B2E (Begistics to Energy) หวังผลตอบแทนมั่นคงในอนาคต พร้อมจัดสรรเงินลงทุนธุรกิจ “ขนส่ง-ท่าเรือ-คลังสินค้า” คาดการณ์ภายในปีนี้อีบิทด้าพลิกเป็นบวก หลังปรับโครงสร้างธุรกิจลงตัว

นายพงศ์ศิริ ศิริธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี จิสติกส์  ( B )  ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนแบบครบวงจร เปิดเผยว่า การที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 871.1 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นมูลค่าประมาณ 287 ล้านบาท เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการลงทุนในธุรกิจพลังงานอยู่ เพราะมองว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตที่ดีในอนาคต มีดีมานด์เติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการต่อยอดแผน B2E (Begistics to Energy) นอกจากนี้ยังรองรับการลงทุนในธุรกิจขนส่ง, ธุรกิจท่าเรือและคลังสินค้า รวมถึงลงทุนในบริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด เพื่อใช้ประโยชน์จากกระแสเงินสดที่มีทำให้เกิดรายได้ ผลกำไรและก่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการหลักที่มีการขยายตัว

“บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง ทั้งการบริหารจัดการภายใน ขยายธุรกิจโลจิสติกส์ให้สามารถบริการได้ครบวงจร รวมถึงการปรับโครงสร้างธุรกิจให้เหมาะสมและมีความคล่องตัว ปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมลดต้นทุนการบริการที่มีผลต่อผลประกอบการอย่างมีนัยสำคัญ”

นายพงศ์ศิริ กล่าวอีกว่า  การปรับโครงสร้างดังกล่าว เริ่มสะท้อนผลประกอบการของบริษัทอย่างชัดเจน ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปีที่ผ่านมา จนถึงไตรมาสแรกของปีนี้ ตัวเลขกำไรก่อนดอกเบี้ย จ่ายภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เริ่มติดลบน้อยลง เหลือแค่หลักแสน จากอดีต ติดลบมากถึง 20 ล้านบาท ปีนี้คาดการณ์ EBITDA จะพลิกมาเป็นบวก จากแนวโน้มของธุรกิจหลักจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการรีแบรนด์ดิ้งครั้งใหญ่ มีการเปลี่ยนชื่อ เพื่อรองรับการเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจและยกระดับการให้บริการ นอกเหนือจากการให้บริการท่าเรือ ลานตู้คอนเทนเนอร์ และคลังสินค้า บริษัทยังเพิ่มการให้บริการด้านการขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงต่อยอดกลุ่มลูกค้าอีคอมเมิร์ซ การให้คำปรึกษาด้านการค้าที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์กับผู้นำเข้าและผู้ส่งออกรวมทั้งดำเนินพิธีการศุลกากร เป็นต้น

ทั้งนี้คณะกรรมการ B  มีมติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,284.98 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้(พาร์)หุ้นละ 0.68 บาท เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 871.1 ล้านหุ้น สัดส่วน 1 : 1 ราคาหุ้นละ 0.33 บาท