SCB แจงเซ็น MOU กลุ่ม FWD ยังไม่ได้ทำสัญญาความร่วมมือ

HoonSmart.com>>แบงก์ไทยพาณิชย์ ยันเซ็น MOU กับกลุ่มเอฟดับบลิวดี ยังไม่ได้ทำสัญญาแผนความร่วมมือ ชี้อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ได้

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ชี้แจงข่าวเรื่องการขายหุ้นบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (SCBLIFE) ตามที่หนังสือพิมพ์นำเสนอข่าวเรื่อง SCB เร่งปิดดีลกลางปี ต่อรองเอสดับบลิวดี แบ่งสัดส่วนรายได้หลังขาย SCBIFE นั้น ธนาคารขอชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด โดยอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ ตามหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 22 มี.ค.62 เรื่องการลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) กับกลุ่มเอฟดับบลิวดี ธนาคารยังไม่ได้มีการเข้าทำสัญญา ซึ่งมีผลผูกพันเกี่ยวกับแผนความร่วมมือดังกล่าว ดังนั้น การดำเนินการตามแผนความร่วมมืออาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ โดยธนาคารและเอฟดับบลิวดี จะเข้าเจราข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้องกัยความมร่วมมือดังกล่าว

ธนาคารจะแจ้งประกาศข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาอันสมควร โดยจะเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป